W związku z decyzją rządu informujemy, 
że zajęcia dydaktyczne od dnia 12 marca
do dnia 25 marca zostają zawieszone.

Zarządzenie Kanclerza WSIE

https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19