Temat Metody realizacji Liczba godzin
Rola zajęć zawodoznawczych w wspieraniu ucznia w planowaniu kariery zawodowej ćwiczenia przedmiotowe 1
Metody oceny własnych możliwości i predyspozycji zawodowych. metody sytuacyjne 1
Hierarchia wartości a wybory celów życiowych. metody problemowe 1
Umiejętności społeczne jako niezbędny element funkcjonowania w społeczeństwie. ćwiczenia przedmiotowe 1
Podstawowe pojęcia i tendencje na rynku pracy. wykład problemowy 1
Programy wspierające nauczyciela w planowaniu kariery zawodowej ucznia. wykład problemowy 1
Tworzenie ścieżek kariery zawodowej ucznia metody sytuacyjne 1