egzamin, zaliczenia, konsultacje z dr Małgorzatą Saar 24.06.2016