Informacja dla studentów (16.12)

Decyzją Rektora  z dnia 02.12.2016  w porozumieniu z Samorządem Studenckim
ustanawia się  godziny wolne od zajęć dydaktycznych
od 16.00 do 20.45, w dniu 16 grudnia 2016 roku (piątek).