Mapa zagrożen – 11 lutego

Mapa zagrożeń” jest priorytetowym działaniem MSWiA ukierunkowanym na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie kraju. W związku z tym w dniu
11 lutego b.r.
w Sali Kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny ul. Krakowska
odbędą się konsultacje społeczne z odziałem studentów WSIE na które serdecznie zapraszamy w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

12053

12053