TERMINY OBRON  PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

prof. zw. dr hab. Wiesław Burger – 29 września br., o godzinie 10.00

prof. nadzw. dr hab. Paweł Gut – 30 września br., o godzinie 10.00