Wpisy do indeksu, zaliczenia i konsultacje u ks. dr Tadeusza Dyka  odbędą się 10.02.2017   godz. 17.00,   w sali 209

Wpisy do indeksu, zaliczenia i konsultacje u dr Kingi Michnik odbędą się 23.02.2017  godz.11.00,  w sali 205

Wpisy do indeksu, zaliczenia i konsultacje u dr inż. Edyty Niemiec  odbędą się 11.02.2017  godz. 17.00 w sali 210