Przypominamy, że wymogiem niezbędnym do opuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej oraz zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania oraz odbycie praktyk studenckich.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć dokumenty:
 • Indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami.
 • Pracę dyplomową w trzech egzemplarzach:
 • - jeden egzemplarz pracy zapisany dwustronnie, zaakceptowany przez promotora na stronie tytułowej,
  - dwa egzemplarze pracy zapisane jednostronnie,
 • Elektroniczną wersję pracy dyplomowej w pliku formatu DOC (Microsoft Word ) na nośniku CD; treść pracy musi być zawarta w jednym pliku ( podpisaną : imię i nazwisko, nr albumu, temat pracy dyplomowej)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie wykonanej pracy procedurze antyplagiatowej (załączony do płyty)
 • 5 zdjęć dyplomowych (format 65x45 mm).


 • Komplet dokumentów do egzaminu licencjackiego / magisterskiego należy złożyć do dnia 20.06.2017 roku.

  W każdym egzemplarzu pracy należy umieścić oświadczenie potwierdzające samodzielne napisanie pracy (za stroną tytułową).
  ________________________________________
  Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu licencjackiego / magisterskiego w terminie będą mogli do niego przystąpić we wrześniu 2017 r.

  Deklarację przystąpienia do obrony pracy licencjackiej / magisterskiej we wrześniu należy składać w dziekanacie WSIE do dnia 21.06.2017 roku wraz z indeksem.

  Zagadnienia na egzamin licencjacki


  Kierunek: Stosunki międzynarodowe

  Specjalność: Międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne
 • Pytania 1
 • Pytania 2

 • Kierunek: Zarządzanie

  Specjalność: Psychologia w zarządzaniu organizacjami
 • Pytania 1
 • Pytania 2

 • Zagadnienia na egzamin magisterski

  Kierunek: Stosunki międzynarodowe


 • Pytanie 1
 • Pytanie 2
 • Zagadnienia seminaryjne:
 • dr Marzena Anna Wasilewska
 • dr Paulina Kowalska


 • Wszelkie dokumenty dotyczące egzaminu dyplomowego znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

  Oprawa prac dyplomowych


  Szanowni studenci, jak co roku oferujemy wydruk i oprawę prac licencjackich i magisterskich.

  W celu złożenia zamówienia należy przesłać kompletną pracę w formacie PDF na adres oprawa[at]wsie.pl

  W odpowiedzi otrzymacie wycenę oraz termin realizacji.


  Koszt druku:

  wydruk* + oprawa
  do 60str twarda - 20zł szt
  do 60str miękka - 10zł szt

  do 120str twarda - 25zł szt
  do 120str miękka - 15zł szt

  oprawa miękka - bindowanie
  * wydruk pracy czarno-biały.
  Wydruk kolorowych stron ustalany indywidualnie.