Egzamin poprawkowy z przedmiotu MIKROBIOLOGIA I rok Kosmetologia – studia niestacjonarne