Studia podyplomowe
Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Integracji Europejskiej to inwestycja we własny potencjał intelektualny, uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów licencjackich i magisterskich oraz dotychczasowej pracy zawodowej.

Studia podyplomowe dają możliwość przekwalifikowania się – zmianę dotychczas wykonywanego zawodu.
Dobre wykształcenie to większe szanse na rynku pracy.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSIE w Szczecinie ?

 • współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą, którą tworzą pracownicy naukowo - dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich
 • nowoczesne programy nauczania, które tworzone są z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz bieżących potrzeb rynku,
 • zajęcia mają praktyczny charakter, odbywają się z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, symulacji i gier decyzyjnych, studium przypadku, warsztatów,
 • przyjazna dla uczestnika organizacja studiów w systemie weekendowym, co pozwala łączyć naukę oraz obowiązki zawodowe,
 • przy zajęciach praktycznych i praktykach współpracujemy z renomowanymi podmiotami gospodarczymi,
 • dogodny system płatności: opłaty ratalne lub jednorazowa wpłata za całość studiów. Rabaty dla studentów i absolwentów WSIE.
 • koordynator-opiekun dla każdego kierunku,


 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe. Zapraszamy do kontaktu z Dziekanatem WSIE.

  Atmosfera towarzysząca studiom podyplomowym pozwala na nawiązanie kontaktów między słuchaczami, co pomaga im w relacjach zarówno prywatnych i biznesowych.

  Organizacja studiów

  Biblioteka
  Bogato księgozbiór jaki posiada uczelniana biblioteka zapewnia dostęp do potrzebnych materiałów niezbędnych dla Uczestników przy pisaniu prac i przygotowywaniu prezentacji. Wśród licznych publikacji znajdujących się w bibliotece każdy Uczestnik znajdzie interesujące materiały. Zapraszamy do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki.

  Studia podyplomowe popołudniowe

  Proponujemy naszym słuchaczom studia podyplomowe z zajęciami zorganizowanymi w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych, bez weekendów.
   
  Organizacja studiów
 • studia podyplomowe odbywają się w siedzibie Uczelni lub online
 • możesz uczyć się jednocześnie na studiach niestacjonarnych - nie musisz rezygnować.
 • 5 zajazdów w semestrze
 • zajęcia w soboty i niedziele.
 •  
  Szczegółowe informacje
  Zasady rekrutacji
  Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej realizuje studia podyplomowe w formie studiów niestacjonarnych. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji w siedzibie Uczelni lub rekrutacja w internetowym systemie rekrutacji.

  Osoby, które chciałyby wybrać studia precyzyjnie pod kątem swojej obecnej lub przyszłej kariery, pod kątem potrzeb i oczekiwań rynku pracy, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Dziekanatem WSIE.
  Wymagane dokumenty
 • ankieta osobowa (zalecamy rekrutację elektroniczną pod przyciskiem Rekrutacja)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu)
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • kserokopia odpisu aktu małżeńska (w przypadku innego nazwiska na dyplomie)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • w przypadku cudzoziemców - dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany zgodnie z art. 192 ust. 2, 3, 4, ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.