Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie nr 194

w  dniu 04 czerwca 2017 r. (niedziela) –  ustanowiony jest  dzień wolny od zajęć dydaktycznych.