Relacja fotograficzna z VII Bałtyckiego Sympozjum Młodych Naukowców