Relacja fotograficzna z „XII UROCZYSTEGO PASOWANIA NA CZELADNIKA I MISTRZA W ZAWODZIE – SZCZECIN’ 2018”

Informacja o wyborze wykonawcy
12 września 2018
Podsumowanie Złotu Militariów w Bornem Sulinowie
27 września 2018

Relacja fotograficzna z „XII UROCZYSTEGO PASOWANIA NA CZELADNIKA I MISTRZA W ZAWODZIE – SZCZECIN’ 2018”

W trakcie uroczystości zostało zawarte Porozumienie o współpracy  pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, reprezentowaną przez Zbigniewa Maciaszka– Prezesa Zarządu Izby oraz Mariana Bieczyńskiego -Wiceprezesa Zarządu a Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej w Szczecinie, reprezentowaną przez  doc. dr  inż. Edytę Niemiec –   Dziekana WSIE, w imieniu i z upoważnienia Pana Dariusza Gawrysia Kanclerza WSIE. Porozumienie zostało zawarte w celu zapewnienia współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim uczelni a środowiskiem rzemieślniczym reprezentowanym przez naszą Izbę (ZIRziP). Strony zgodnie wyraziły wolę współpracy w zakresie wzajemnego wsparcia wszelkich działań w zakresie innowacyjnego rzemiosła oraz przedsiębiorczości akademickiej.