Specjalista ds. Studenckich

Uczelnia wyższa o ugruntowanej pozycji na rynku poszukuje doświadczonego pracownika do pracy w dziekanacie. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria naboru zapraszamy do składania swoich aplikacji.

Wymagania:


– Minimum roczne doświadczenie w pracy w dziekanacie lub w dziale studiów podyplomowych.
– Znajomość uwarunkowań prawnych dot. szkolnictwa wyższego.
– Orientacja w systemie POLON.
– Znajomość dokumentacji przebiegu studiów (ustawa 2.0).
– Dobra znajomość obsługi programów Word, Excel.
– Preferowane wykształcenie wyższe.
– Dyspozycyjność (praca również w soboty).
– Dokładność oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Opis stanowiska:

– Obsługa studentów – kontakt bezpośredni, telefoniczny i mailowy.
– Przygotowywanie harmonogramów zajęć.
– Obsługa i rozliczanie praktyk studenckich.
– Praca z dokumentami – dokumentacja przebiegu studiów.
– Prowadzenie e-dokumentacji.
– Sporządzanie zestawień i sprawozdań.
– Współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną.

Oferujemy:

– Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
– Przyjazną atmosferę.