Plany zajęć studiów niestacjonarnych

Studia I stopnia:

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Rok: 1 semestr: 1

Plan zajęć: plik do pobrania

Rok: 1 semestr: 2

Plan zajęć: plik do pobrania

Rok: 2 semestr: 4

Plan zajęć: plik do pobrania


Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – ZMIANA W PLANIE W ZAJĘĆ

Rok: 1 semestr: 1

Plan zajęć: plik do pobrania  


Kierunek: PEDAGOGIKA – ZMIANA W PLANIE W ZAJĘĆ

Rok: 3 semestr: 5

Plan zajęć: plik do pobrania


Kierunek: ZARZĄDZANIE – ZMIANA W PLANIE W ZAJĘĆ

Rok: 1 semestr: 1

Plan zajęć: plik do pobrania


Studia II stopnia:

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – ZMIANA W PLANIE W ZAJĘĆ

Rok: 1 semestr: 1

Plan zajęć: plik do pobrania

Rok: 2 semestr: 3

Plan zajęć: plik do pobrania