Plany zajęć studiów niestacjonarnych

Prosimy o sprawdzanie planów zajęć przed każdym zjazdem.

W związku z przechodzeniem Uczelni na system zdalnego nauczania prosimy o wyrozumiałość i sprawdzanie informacji na stronie z planami na bieżąco.

Studia I stopnia:

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Rok: 1 semestr: 2

Plan zajęć: zajęcia w formie on-line, więcej w e-learning’ u

04.04 sobota – kierunek KOSMETOLOGIA 1rok/2sem.

09.30 – 10.30  – Dermatologia – mgr M. Niedzielska (zastępstwo)
10.45 – 11.45 – Genetyka – Prof. M.Stępień – Słodkowska
12.00 – 13.00 – Kosmetologia pielęgnacyjna – mgr K. Smagło
13.15 – 14.15 – Histologia – mgr K. Gołębowska

05.04 niedziela – kierunek KOSMETOLOGIA 1rok/2sem

09.30 – 10.30  – Promocja i edukacja zdrowotna – dr K. Michnik
10.45 – 11.45 – Biofizyka – dr M.Mularczyk
12.00 – 13.00 – Anatomia- dr M.Mularczyk
13.15 – 14.15 – Histologia – mgr K. Gołębowska


Rok: 2 semestr: 4

Plan zajęć: zajęcia w formie on-line, więcej w e-learning’ u

28.03.2020 sobota:
9.30 – 10.30 – dr M. Mularczyk
11.00 – 12.00 –  mgr K. Smagło

29.03.2020 niedziela:
9.30 – 10.30 – dr A.Wierzbicka
11.00 – 12.00 – dr K.Michnik


Rok: 3 semestr: 5

Plan zajęć: zajęcia w formie on-line, więcej w e-learning’ u

28.03.2020 sobota:
12.30 – 13.30 – mgr K. Smagło
14.00 – 15.00 – mgr M. Niedzielska
29.03.2020 niedziela:
12.30 – 13.30 – dr K.Michnik
14.00 – 15.00 – mgr M.Niedzielska

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Rok: 1 semestr: 2

Plan zajęć: zajęcia w formie on-line, więcej w e-learning’ u

03.04. piątek – kierunek Zarządzanie – 1 rok/sem. 2

16.00 – 17.00 – Podstawy zarządzania – dr E.Kicka
17.00-  18.00 – Zarządzanie zasobami Ludzkimi – dr U. Maciejczuk – Tytus

05.04 niedziela – kierunek Zarządzanie 1 rok/2sem

15.00 – 16.00 – Podstawy marketingu – dr E. Niemiec
16.00- 17.00 – Mikroekonomia – dr J.Szpon
17.00 – 18.00 – Badania operacyjne – dr  J.Szpon


Rok: 2 semestr: 4

Plan zajęć: zajęcia w formie on-line, więcej w e-learning’ u

04.04 sobota – kierunek Zarządzanie 2 rok/4sem

15.00 – 16.00 – Psychologia stresu pracy – dr E.Niemiec
16.00 – 16.45  – Seminarium – dr E.Niemiec
17.00 – 17.45 – Ochrona własności intelektualnej – dr U. Maciejczuk – Tytus
18.00 – 18.45 – Zarządzanie strategiczne – dr J. Szpon


Studia II stopnia:

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Rok: semestr: 4

Plan zajęć: zajęcia w formie on-line, więcej w e-learning’ u

03.04 piątek – kierunek  Stosunki Międzynarodowe 2rok/4sem

18.00 -19.00 – Globalizacja i bezpieczeństwo międzynarodowe – dr  E.Niemiec
19.00- 20.00 – Wykład monograficzny – dr M. Siedziako
20.00 – 20.45 – Seminarium – dr M.Siedziako