Plany zajęć studiów stacjonarnych

Prosimy o sprawdzanie planów zajęć przed każdym zjazdem.

Studia I stopnia:

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Studia stacjonarne:

Rok: 1 semestr: 1

Wykaz przedmiotów: plik do pobrania

Plan zajęć:

VIII tydzień- plik do pobrania

IX tydzień- plik do pobrania

X tydzień- plik do pobrania

XI tydzień- plik do pobrania

XII tydzień- plik do pobrania

XIII tydzień- plik do pobrania

XIV tydzień- plik do pobrania

XV tydzień- plik do pobrania

Rok: semestr: 3

Wykaz przedmiotów: plik do pobrania

Plan zajęć:

VII tydzień – plik do pobrania

VIII tydzień – plik do pobrania

IX tydzień – plik do pobrania

X tydzień – plik do pobrania

XI tydzień – plik do pobrania

XII tydzień – plik do pobrania

XIII tydzień – plik do pobrania