Plany zajęć studiów stacjonarnych

Studia I stopnia:

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Studia stacjonarne:

Rok: 1 semestr: 1

Plan zajęć: plik do pobrania

Rok: 2 semestr: 4

Plan zajęć:  plik do pobrania