Plany zajęć studiów podyplomowych

DORADZTWO ZAWODOWE – III edycja

Plan – plik do pobrania


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE NADAJĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

III semestr

Plan – plik do pobrania


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – III edycja

Plan – plik do pobrania


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – II edycja

Plan – plik do pobrania


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Plan – plik do pobrania