Plany zajęć studiów podyplomowych

Prosimy o sprawdzanie planów zajęć przed każdym zjazdem.

DORADZTWO ZAWODOWE – III edycja

Plan – plik do pobrania


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – III edycja

Plan – plik do pobrania


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – II edycja

Plan – plik do pobrania


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Plan – plik do pobrania