Plany

Plany zajęć na najbliższe zjazdy:

Zarządzanie niestacjonarne:

I rok – 1 semestr zjazd 7, 8

Kosmetologia niestacjonarne:

I rok – 1 semestr zjazd 8

II rok – 3  semestr zjazd 8 i 9

II rok – 4  semestr zjazd 8 i 9

III rok – 6 semestr zjazd 8 – UWAGA ZMIAN W PLANIE

Stosunki międzynarodowe II stopień niestacjonarne :

II rok

3 semestr zjazd 7, 8

Kosmetologia stacjonarne:

I rok

tydzień 13

tydzień 14

tydzień 15

II rok

tydzień 12

tydzień 13