STUDIA PODYPLOMOWE

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Semestr zimowy

Zjazd Studia podyplomowe

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy – III edycja

Kierunek: Doradztwo zawodowe – IV edycja

Zjazd Studia podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie w oświacie

Kierunek: Zarządzanie kryzysowe

Kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych

I 26.10-27.10.2018

 

I 16.11-17.11.2018
II 23.11-24.11.2018

 

II 30.11-01.12.2018
III 14.12-15.12.2018

 

III 07.12-08.12.2018
IV 25.01-26.01.2019

 

IV 18.01-19.01.2019
V 08.02-09.02.2019 V 01.02-02.02.2019