Zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego, występowania w roli menedżera zarządzającego bezpieczeństwem na poziomie gminy, powiatu czy regionu. Zarządzanie kryzysowe – to zespół przedsięwzięć organizacyjnych i logistycznych, ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnieniu sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, utrzymywania gotowości do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków. Wymaga zatem specjalistów o szczególnie wysokich kwalifikacjach.

Dokumenty rekrutacyjne

  1. Zgłoszenie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz
Zgłoszenie na studia przez instytucję
  1. Zgłoszenie na studia przez instytucję

MENU KIERUNKU
Program studiów podyplomowych
Materiały do pobrania
Kadra
Egzamin dyplomowy

Terminy zjazdów
I semestr - plik do pobrania
II semestr - plik do pobrania