Egzamin czeladniczy poprawkowy w zawodzie WIZAŻYSTKA-STYLISTKA