POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI nr 1/ES/WSIE/2019