Z uwagi na decyzję MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – informujemy, że do dnia 25 marca br. zawieszony zostaje kurs wizażu/stylizacji dla uczestników projektu  „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer“.