Laboratoria i warsztat fotografii plenerowej portretowej i plenerowej architektury dla uczniów klasy fotograf

Laboratoria i warsztat fotografii plenerowej portretowej i plenerowej architektury dla uczniów klasy fotograf w ramach realizacji projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Harmonogram zajęć na październik, listopad i grudzień 2021 r. – pobierz