Pomoc stypendialna dla uczniów będących uczestnikami projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” – wyniki

Dziekanat nieczynny
21 grudnia 2020
KURS KOSMETYCZKI
25 stycznia 2021

Pomoc stypendialna dla uczniów będących uczestnikami projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” – wyniki

Lista rankingowa kandydatów do wsparcia stypendialnego ramach projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

pobierz plik