Pomoc stypendialna dla uczniów będących uczestnikami projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”