Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”