Zajęcia w szkole wyższej dla uczniów klasy fryzjerskiej w ramach realizacji projektu