HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH – listopad – grudzień 2019, styczeń 2020