HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH – listopad – grudzień 2019