„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia”:

FRYZJER

♦ wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów,

♦ wykonuje zabiegi chemiczne włosów,

♦ wykonuje strzyżenia włosów,

♦ wykonuje stylizacje fryzur; 

dla pierwszych 15 osób  szkoła zapewnia kurs WIZAŻU

 


FOTOGRAF 

♦ przygotowuje plan zdjęciowy,

♦ rejestruje obraz,

♦ obrabia i publikuje obraz;

dla pierwszych 15 osób  szkoła zapewnia kurs GRAFIKA KOMPUTEROWEGO

 


Szkoła zapewnia:

  • wdrażanie nowych, zmodyfikowanych form nauczania zawodowego;
  • udział w letnich, wyjazdowych warsztatach zawodowych dla wszystkich uczniów;
  • wizyty studyjne u przedsiębiorców;
  • zajęcia zawodowe u pracodawców tzw. kształcenie dualne;
  • bezpłatne podręczniki w zakresie poszerzonych treści nauczania dla każdego ucznia;
  • dodatkowe zajęcia w ramach doradztwa zawodowego dla każdego ucznia;
  • PŁATNY DLA UCZNIA STAŻ ZAWODOWY. 

 

Rekrutacja od stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie;

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;

– zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie gimnazjalnym;

– dwa zdjęcia / podpisane/;

– karta zdrowia;

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

Podanie o przyjęcie do szkoły można otrzymać w sekretariacie lu pobrać ze www.eurospec.edu.pl

Dokumenty należy składać w sekretariacie (przy ul. Mickiewicza 47, pok. 309, 70-385 Szczecin), drogą pocztową  lub  elektronicznie na adres sekretariat@eurospec.edu.pl.