Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 7/POPC/2018

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY :

SUNTAR, sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów, suntar@suntat.pl, oferta wpłynęła 24.04.2018.

CENA: 179 694 00 zł.