Ogłoszenie o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego 7/POPC/2018