W związku z realizacją projektu „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania” zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/POPC/2018.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 4 /POPC/ 2018

Załącznik nr 1 Formularz Oferty 4 POPC 2018

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym