Tytuł projektu: „Twoja perspektywa” Nr projektu POWR.01.03.01-00-0074/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Organizator: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Imię i nazwisko Doradcy zawodowego: Izabela Mosakowska

Rodzaj wsparcia: Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Od                    Do

Liczba godzin

Rodzaj wsparcia

1

24.01.2020

piątek

15:00

17:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

2

28.01.2020

wtorek

8:00

10:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

3

28.01.2020

wtorek

10:30

13:00

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

4

28.01.2020

wtorek

13:15

15:45

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

5

28.01.2020

wtorek

15:45

18:15

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

6

29.01.2020

środa

12:00

14:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

RAZEM: 15h