W związku z realizacją projektu pn. ”Twoja Perspektywa.”, nr umowy POWR.01.03.01-00-0074/18-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet 1. Osoby młode na rynku pracy , Działanie:  1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku do świadczenia usług w zakresie:

  1. Realizacji spotkań indywidualnych (monitorujących) z Case Managerem dla Uczestników Projektu.

ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie

Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Pobierz rozeznanie rynku wraz z formularzem oferty.