EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA dla Słuchaczy kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

KURS PODOLOGA
4 maja 2021
STAŻE UCZNIOWSKIE
11 maja 2021

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA dla Słuchaczy kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA dla Słuchaczy kierunku
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
w ramach projektu:

„Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy” odbędzie się 12 czerwca (sobota) 2021 r. w siedzibie ZCKZiU przy ul. W. Broniewskiego 13 w Szczecinie.

Egzamin czeladniczy_ODPS – pobierz