KURS KOSMETYCZKI

w ramach projektu

„Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy”

PODTYTUŁ

HARMONOGRAM na miesiąc MARZEC 2021 r. – Gr. Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Kurs kosmetyczny_ODPS_marzec_2021 – pobierz plik