KURS PODOLOGA

w ramach projektu

„Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy”

PODTYTUŁ

HARMONOGRAM dla gr. Opiekun Medyczny