REKRUTACJA I UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

Uczniów (Słuchaczy) ZCKZiU w Szczecinie zapraszamy do udziału w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy”.

1 września br. rozpoczął się II etap rekrutacji do projektu i potrwa do 31 października 2021 r. Więcej informacji w zaktualizowanym REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz plik

Załączniki:

Zał. 1 Formularz aplikacyjny dla ucznia – pobierz plik

Zał. 2 Formularz aplikacyjny dla nauczyciela – pobierz plik

Zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz plik