Projekty

W realizacji:

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców i pracowników branży budowlanej posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa:
- Zachodniopomorskiego
- Łódzkiego
- Małopolskiego
- Wielkopolskiego
- Dolnośląskiego
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, zlecenia, dzieła, o świadczenie usług, działalność gospodarcza).
Po zrekrutowaniu grupy przeprowadzona zostanie analiza potrzeb przedsiębiorstwa, która będzie miała na celu ujawnienie wszystkich szans wprowadzenia w firmie rozwiązań proekologicznych oraz możliwości dostosowania się przedsiębiorstwa do zastosowania planowanych rozwiązań. Powstanie dokument, który posłuży jako plan wdrażania działań proekologicznych w firmie, będzie on stanowić podstawę do przeprowadzenia doradztwa. Zakres szkoleń obejmuje: - fotowoltaikę - proekologiczne rozwiązania w zakresie: systemów grzewczych, elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii VI-VII.2014 prowadzenie kursów I edycja IX-X.2014 prowadzenie kursów II edycja

Strona www

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców i pracowników branży budowlanej posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa:
- Zachodniopomorskiego
- Łódzkiego
- Małopolskiego
- Wielkopolskiego
- Dolnośląskiego
(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, zlecenia, dzieła, o świadczenie usług, działalność gospodarcza).
Po zrekrutowaniu grupy przeprowadzona zostanie analiza potrzeb przedsiębiorstwa, która będzie miała na celu ujawnienie wszystkich szans wprowadzenia w firmie rozwiązań proekologicznych oraz możliwości dostosowania się przedsiębiorstwa do zastosowania planowanych rozwiązań. Powstanie dokument, który posłuży jako plan wdrażania działań proekologicznych w firmie, będzie on stanowić podstawę do przeprowadzenia doradztwa. Zakres szkoleń obejmuje: - fotowoltaikę - proekologiczne rozwiązania w zakresie: systemów grzewczych, elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii VI-VII.2014 prowadzenie kursów I edycja IX-X.2014 prowadzenie kursów II edycja

Strona www