Projekt skierowany jest do 48 os. będących studentami studiów I stopnia na kierunku kosmetologia realizowanym przez WSIE, którzy wybiorą specjalność nauczycielską na w/w kierunku.


Rekrutacja będzie podzielona na dwa etapy:


  • 24 osoby będą studentami rozpoczynającymi edukację w roku akademickim 2019/2020,

  • 24 osoby będą studentami rozpoczynającymi edukację w roku akademickim 2020/2021.


  • Oba w/w roczniki kierunku kosmetologia, specjalizacja nauczycielska; objęte zostaną Programem Kształcenia Nauczycieli realizowanym w ramach przedmiotowego projektu. Studenci w/w kierunku będą objęci wsparciem projektowym przez cały okres studiów (I stopień), co zagwarantuje możliwość ich ukończenia wraz z ukończeniem Programu Kształcenia Nauczycieli.
    W projekcie wezmą udział wszyscy studenci przyjęci w naborach 2019/2020 i 2020/21 ww. kierunku, którzy wybiorą specjalizację nauczycielską po uprzednim spełnieniu wymagań rekrutacyjnych (świadectwo dojrzałości, złożenie dokumentów rekrutacyjnych na kierunek studiów, przyjęcie na kosmetologię w WSIE).