Rekrutacja 2016


Pedagogika, Zarządzanie, Stosunki międzynarodowe, i studia podyplomowe.

Wybierając studia na WSIE, wybierasz:
 • Nowoczesny program studiów zgodny z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą
 • Intensywną naukę języka niemieckiego ze znakiem jakości Goethe-Institut
 • Kadrę znakomitych specjalistów
 • Praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej


 • Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz rozpocząć na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia – wówczas zamiast dyplomu ukończenia studiów wystarczy dostarczyć indeks.

  Pytania, wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu: +48 91 350 06 43, +48 508 015 416, rekrutacja@wsie.pl

  Zobacz jakie dokumenty przygotować i zapisz się osobiście lub przez internet.

  Studia licencjackie (I STOPIEŃ)

  Kierunki: pedagogika, stosunki międzynarodowe, zarządzanie

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 • 3 fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Druk podania

 • Internetowa Rekrutacja Kandydatów PODANIE NA STUDIA (wydruk)

  Studia magisterskie (II STOPIEŃ)

  Kierunki: stosunki międzynarodowe

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 • 3 fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Druk podania

 • Internetowa Rekrutacja Kandydatów PODANIE NA STUDIA (wydruk)

  Studia podyplomowe

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych względnie odpis dyplomu lub zaświadczenie z własnej uczelni kandydata o studiowaniu na jednym z dwóch ostatnich lat studiów, inne dokumenty związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
 • 3 fotografie bez nakrycia głowy na jasnym tle
 • Druk podania - pobierz
 • Karta zgłoszeniowa - pobierz
 • Kwestionariusz - pobierz
 • Internetowa Rekrutacja Kandydatów PODANIE NA STUDIA (wydruk)

  Kandydaci/Studenci uiszczający czesne za studia podyplomowe proszeni są o zawarcie w tytule przelewu informacji: "studia podyplomowe/nazwa kierunku"
  Studia podyplomowe może rozpocząć również student ostatniego roku studiów pierwszego stopnia - wówczas zamiast dyplomu ukończenia studiów prosimy dostarczyć indeks.
  Studia licencjackie (I STOPIEŃ)
  Studia magisterskie (II STOPIEŃ)
  STUDIA PODYPLOMOWE