Zarządzenia Kanclerza Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie

  • Zarządzenie nr 52 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat za studia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 pobierz plik
  • Zarządzenie nr 53 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat za studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017pobierz plik
  • Zarządzenie nr 54 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat za studia podyplomowe:Kierunek – doradztwo zawodowe , bezpieczeństwo i higiena pracy  w roku akademickim 2016/2017pobierz plik
  • Zarządzenie nr 63 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat za studia I stopnia dla studentów którzy zmieniają kierunek studiów w trakcie cyklu kształcenia – pobierz plik
  • Zarządzenie nr 64 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/18 na kierunku Kosmetologia – pobierz plik
  • Zarządzenie nr 65 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/18 na kierunku Kosmetologia – pobierz plik
  • Zarządzenie nr 66 Kanclerza  w sprawie wysokości i trybu opłat na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/18 na kierunku Kosmetologia – pobierz plik
  • wzór umowy określającej warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne w WSIE – pierwszy stopień – pobierz plik
  • wzór umowy określającej warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne w WSIE – drugi stopień – pobierz plik