Zajęcia na Wyższej Szkole Integracji Europejskiej prowadzi grono wybitnych specjalistów.
Nasza kadra to znakomici praktycy, którzy pracują w: placówkach oświatowych, dyplomatycznych i konsularnych, administracji publicznej, instytucjach europejskich, biznesie oraz służbach powołanych do zapewniania bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach.

Podczas zajęć pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe.

 

dr Krzysztof Adranowski

prof. dr hab. Wiesław Burger

dr hab. Marian Ludwik Grzęda-Kempiński

dr hab. Paweł Gut

dr Dariusz Piotr Kotarski

dr Paulina Kowalska

dr Roman Bernard Lewandowski

dr Urszula Maciejczuk-Tytus

dr hab. Richard Ludwig Merk

dr Kinga Małgorzata Michnik

dr Katarzyna Niedzielska-Czyż

dr Edyta Niemiec

dr Włodzimierz Pszenny

dr Małgorzata Anna Saar

dr Jakub Szymon Szpon

dr hab. Tadeusz Ziejewski