Zajęcia na Wyższej Szkole Integracji Europejskiej prowadzi grono wybitnych specjalistów.
Nasza kadra to znakomici praktycy, którzy pracują w: placówkach oświatowych, dyplomatycznych i konsularnych, administracji publicznej, instytucjach europejskich, biznesie oraz służbach powołanych do zapewniania bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach.

Podczas zajęć pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe.

dr hab. Richard Ludwig Merk, prof WSIE

dr hab. Aleksandra Kładna, prof WSIE

prof. dr hab. Wiesław Burger

dr inż. Edyta Niemiec

dr inż. Jakub Szymon Szpon

dr Agnieszka Wierzbicka

dr Kinga Michnik

dr n. med. Katarzyna Jakubowska

dr n. med. Marta Kuczak-Wójtowicz

dr n. med. Jolanta Goździk

dr Roman Bernard Lewandowski

dr Urszula Maciejczuk-Tytus

dr Małgorzata Anna Saar

dr Marzena Wasilewska

kpt. mgr Adam Świąder

mgr Mirella Niedzielska

mgr inż. Krzysztof Gałązka

inż. Konrad Adamek