Zajęcia na Wyższej Szkole Integracji Europejskiej prowadzi grono wybitnych specjalistów.
Nasza kadra to znakomici praktycy, którzy pracują w: placówkach oświatowych, dyplomatycznych i konsularnych, administracji publicznej, instytucjach europejskich, biznesie oraz służbach powołanych do zapewniania bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach.

Podczas zajęć pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe.

 

dr Agnieszka Wierzbicka

mgr Mirella Niedzielska

dr Kinga Michnik

Agnieszka Marciniak

dr n. med. Katarzyna Jakubowska

dr n. med. Marta Kuczak-Wójtowicz

dr n. med. Jolanta Goździk

prof. dr hab. Wiesław Burger

dr hab. Marian Ludwik Grzęda-Kempiński

dr Dariusz Piotr Kotarski

dr Paulina Kowalska

dr Roman Bernard Lewandowski

dr Urszula Maciejczuk-Tytus

dr hab. Richard Ludwig Merk

dr Katarzyna Niedzielska-Czyż

dr inż. Edyta Niemiec

dr Małgorzata Anna Saar

dr inż. Jakub Szymon Szpon

dr Marzena Wsilewska

prof. dr hab. Wiesław Kubielski

kpt. mgr Adam Świąder

mgr inż. Krzysztof Gałązka

mgr Adam Parobczy