Samorząd studencki

Zarząd Samorządu Studenckiego to grupa osób wybieranych w odbywających się co roku wyborach, zajmujących się bieżącymi sprawami na płaszczyźnie relacji student - uczelnia. W skład zakresu kompetencji działalności tejże grupy wchodzą:

 • wszelka działalność związana z zapobieganiem nudzie i pracą nad umiejętnościami tanecznymi studentów, czyli organizowanie imprez
 • rozwijanie umiejętności intelektualnych połączone z orientacją w terenie, ujęte w formę rekreacyjną, czyli wszelkie wyjazdy i konferencje
 • sztuka konwersacji z podmiotami o większym zakresie praw i władzy, czyli rozwiązywanie problemów w relacjach wykładowca - student
 • zapobieganie bezczynności i bierności studentów, czyli angażowanie studentów w życie uczelni
 • promowanie szkoły na targach, w szkołach średnich itp
 • kształtowanie relacji pomiędzy studentami przez organizowanie corocznych wyjazdów integracyjnych
skład samorządu studenckiego:
 • Przewodniczący Samorządu Studenckiego- Adam PAUL
 • Z-ca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego - Joanna MAĆKOWIAK
 • Członek zarządu ds. finansowych - Marlena BARSZCZEWSKA
 • Członek zarządy ds. naukowych - Piotr WIÓROWSKI
 • Członek zarządu ds. kultury i sportu - Paulina PILARCZYK