Władze Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie:

  • Rektor –  dr Richard Merk Rektor, prof. WSIE
  • Dziekan – dr inż. Edyta Niemiec
  • Kanclerz – Dariusz Gawryś