Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy

Aktualności Dokumenty

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej i BusinessFlow IZABELA SZPON  realizują projekt pt.: Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy.

Cel główny: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez lepsze dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego w proces kształcenia zawodowego z udziałem 40 (36k) uczniów i 10 (8k) nauczycieli w okresie 01.09.2020-31.08.2022r. Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli oraz uczniów ZCKZiU z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Etapy projektu: 1.Wdrożenie innowacyjnych form nauczania zawodowego,

  1. Wyposażenie warsztatów szkolnych,
  2. Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w stażach oraz studiach podyplomowych,
  3. Modyfikacja programu nauczania,
  4. Realizacja kursu kosmetyczka, podologa oraz staży dla uczniów,
  5. Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów,
  6. Utworzenie klasy patronackiej.