zgłoszenia: Praktyczna nauka zawodu w szkole i u pracodawców