Egzamin magisterski- Promotor doc. dr inż. Edyta Niemiec