Konsultacje, egzaminy poprawkowe oraz zaliczenia poprawkowe – dr Dariusz Kotarski